LOADING

Type to search

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HTD TRÚNG THẦU GÓI ” CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ DỰ ÁN ” Ứng dụng công nghệ sinh sản phát triển giống bò vàng cao nguyên đá Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang”

  • Căn cứ QĐ số 3567/QĐ -BKHCN ngày 27/11/2019 của Bộ KHCN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiệt bị phục vụ cho dự án” Ứng dụng công nghệ sinh sản phát triển giống bò vàng cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang.
  • Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 16/01/2020 của Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng về việc phê duyêt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua máy móc, thiết bị”
  • Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hà nội đã vinh dự được lựa chọn là nhà thầu duy nhất thực hiện gói thầu trên và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trên với Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng, Huyện Phố Bảng, Tỉnh Hà Giang.
  • Một số hình ảnh lắp đặt máy móc và chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Phố Bảng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84.24.22212498