LOADING

Type to search

Chuyển giao Khoa học công nghệ

CHUYỂN GIAO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển và đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.  Để phát triển bền vững, các quốc gia phải tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển khoa học và công nghệ nhằm ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm và công nghệ sản xuất mới. Trước định hướng trên, tháng 9/2018, HĐQT công ty HANOI HTD đã quyết định thành lập Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ HTD để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ gồm:

  • Khảo sát, tư vấn, thiết kế, đào tạo, chuyển giao;
  • Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, hợp tác quốc tế…

HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG DÂY CHUYỀN SƠN TỰ ĐỘNG

+84.24.22212498