LOADING

Type to search

Thông tin tuyển chọn đơn thực phẩm Ito Hamu Yokekyo T9. 2023

1. Văn bản chấp thuận của DOLAB

2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn:

1 TRẦN HOÀI GIANG 17/06/2000 CƯ NI EA KAR ĐĂK LĂK
2 VŨ THỊ MỸ DIỆP 28/10/1995 MỸ PHÚC MỸ LỘC NAM ĐỊNH
3 HỒ THỊ THANH THẢO 09/04/1988 SÙNG NHƠN  ĐỨC LINH  BÌNH THUẬN
4 LÊ THỊ VÂN 28/04/1996 DIỄN HOÀNG DIỄN CHÂU NGHỆ AN
5 NGUYỄN THỊ LÝ   05/02/1996 AN PHƯỢNG  THANH HÀ  HẢI DƯƠNG  
6 NÔNG THỊ HUỆ 07/05/1993 PHÚ ĐÔ PHÚ LƯƠNG NGHỆ AN
7 VI THỊ VÂN 16/09/2002 ĐỒNG VĂN TÂN KỲ NGHỆ AN
8 HỦNG THỊ THANH   07/09/2000 TÂN THỊNH  QUANG BÌNH  HÀ GIANG  
9          
10 ĐÀO THỊ YẾN 08/01/2005 ĐẠO XÁ THUẬN THÀNH BẮC NINH
11 NGUYỄN THỊ MAI 08/10/1993 THANH HẢI THANH HÀ HẢI DƯƠNG
12 NGÔ HOÀNG THUỲ GIANG 15/07/2005 THUỶ PHƯƠNG HƯƠNG THUỶ  TT- HUẾ
13 TRẦN THỊ PHƯƠNG   10/01/1995 KIM HÓA  TUYÊN HÓA  QUẢNG BÌNH  
14          
15 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 03/03/2005 VIÊN SƠN THỊ XÃ SƠN TÂY HÀ NỘI
16 DOÃN THỊ MỸ DUNG 23/10/2002 SONG LÃNG VŨ THƯ THÁI BÌNH
17 LÊ THỊ NGỌC ANH 24/10/2002 ĐỒNG THANH VŨ THƯ THÁI BÌNH
17 LÊ THỊ HOÀI 17/01/2005 TT DIÊN SANH HẢI LĂNG QUẢNG TRỊ
19 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 15/12/2002 VÂN PHÚ VIỆT TRÌ PHÚ THỌ
20 LÊ LAN PHƯƠNG 26/08/2001 TÂN ĐỨC VIỆT TRÌ PHÚ THỌ
21 CAO KIM NGÂN   08/08/1988 THƯỢNG VỰC  CHƯƠNG MỸ  HÀ NỘI  
22 NGUYỄN HỮU THANH HƯỜNG   19/01/2000 NAM CAO  KIẾN XƯƠNG  THÁI BÌNH  
23 CAO THỊ HÒA   05/01/1997 NGHĨA LỘC  NGHĨA ĐÀN  NGHỆ AN  
24 NGUYỄN THỊ NGÂN   24/01/1988 THỐNG KÊNH  GIA LỘC  HẢI DƯƠNG  
25 LÊ THI THÙY LINH   22/04/1992 CHÂU KHÊ  CON CUÔNG  NGHỆ AN  

3. Danh sách lao động trúng tuyển:

1 TRẦN HOÀI GIANG 17/06/2000 CƯ NI EA KAR ĐĂK LĂK
2 VŨ THỊ MỸ DIỆP 28/10/1995 MỸ PHÚC MỸ LỘC NAM ĐỊNH
3 LÊ THỊ VÂN 28/04/1996 DIỄN HOÀNG DIỄN CHÂU NGHỆ AN
4 NÔNG THỊ HUỆ 07/05/1993 PHÚ ĐÔ PHÚ LƯƠNG NGHỆ AN
5 VI THỊ VÂN 16/09/2002 ĐỒNG VĂN TÂN KỲ NGHỆ AN
6 ĐÀO THỊ YẾN 08/01/2005 ĐẠO XÁ THUẬN THÀNH BẮC NINH
7 NGUYỄN THỊ MAI 08/10/1993 THANH HẢI THANH HÀ HẢI DƯƠNG
8 NGÔ HOÀNG THUỲ GIANG 15/07/2005 THUỶ PHƯƠNG HƯƠNG THUỶ  TT- HUẾ
9 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 03/03/2005 VIÊN SƠN THỊ XÃ SƠN TÂY HÀ NỘI
10 DOÃN THỊ MỸ DUNG 23/10/2002 SONG LÃNG VŨ THƯ THÁI BÌNH
11 LÊ THỊ NGỌC ANH 24/10/2002 ĐỒNG THANH VŨ THƯ THÁI BÌNH
12 LÊ THỊ HOÀI 17/01/2005 TT DIÊN SANH HẢI LĂNG QUẢNG TRỊ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84.24.22212498