LOADING

Type to search

HANOI HTD liên tục tuyển chọn nguồn lao động thuyền viên đi Hàn Quốc, lao động phổ thông đi Nhật Bản, Đài Loan tháng 6/2021.

Do nhu cầu tiếp nhận của chủ sử dụng, Công ty chúng tôi liên tục tuyển sinh lao động là thuyền viên (đi làm việc tại Hàn Quốc), lao động làm công xưởng cho các nhà máy tai Nhật Bản.

Để tạo điều kiện cho các lao động ở Tỉnh xa dễ dàng đăng ký, Công ty cung cấp số hotline , đội ngũ tuyển dụng thường trú của Công ty tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ hỗ trợ tư vấn và tuyển chọn trực tiếp.

 

CÁN BỘ TUYỂN DỤNG THƯỜNG TRÚ TẠI CÁC TỈNH CỦA CÔNG TY

  1. Anh Nguyễn Văn Định – Tỉnh Hà Tĩnh- Tel: 0963035454

  1. Anh Lê Văn Trình – Tỉnh Quảng Bình – Tel: 0988366729

  1. Anh Trần Mạnh Thắng – Tỉnh Quảng Trị – Tel: 0915330776

Công ty liên tục tuyển sinh lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan, Nhật Bản và Hà Quốc,

Lao động Quảng Bình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84.24.22212498