LOADING

Type to search

CÔNG TY HANOI HTD ĐÓN NHẬN XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP 5 SAO

Định kỳ hàng năm Hiệp hội Xuất khẩu lao động – Bộ lao động Thương Binh và Xã hội phối hợp với các chuyên gia của Tổ chức lao động quốc tế, Tổ chức di cư quốc tế kiểm tra, đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, về tình hình thực hiện Bộ quy tắc ứng xử CoC mà doanh nghiệp đã cam kết thực hiện. Sau gần 5 tháng đánh giá, trực tiếp kiểm tra và khảo sát trực tiếp tại các Công ty. Ngày 07/01/2020, Công ty cổ phần đào tạo và Phát triển Công nghệ Hà nội (HANOI HTD) vinh dự được công nhận là Doanh nghiệp xếp hạng 5 sao trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử CoC. Công ty cam kết sẽ tiếp tục phát huy, duy trì và giữ vững danh hiệu cao quý này.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84.24.22212498