LOADING

Type to search

VẬT LIỆU QUẢNG CÁO

Sự an toàn của vật liệu quảng cáo đã được kiểm tra bởi các cơ quan có thẩm quyền

Những lợi thế của vật liệu được chọn dùng trong quảng cáo buýt:

  • Tầm nhìn thông thoáng từ bên trong xe buýt
  • Giúp chống nắng cho hành khách xe buýt
  • Góp phần tiết kiệm và khấu hao nhiên liệu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up

+84.24.22212498