LOADING

Type to search

Thông tin tuyển chọn đơn hàng hàn bán tự động _ MITSUZIKI T9.2023

1. Văn bản chấp thuận của DOLAB


2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn

1 NGUYỄN VĂN THIỆN 17/2/1998 THÁI BÌNH
2 VŨ ĐÌNH PHIÊN 15/05/2005 THÁI BÌNH
3 CAO XUÂN ĐỊNH 12/10/2002 THANH HOÁ
4 VY MẠNH HUÂN 18/12/2002 LẠNG SƠN

3. Danh sách lao động trúng tuyển:

1 VŨ ĐÌNH PHIÊN 15/05/2005 THÁI BÌNH
2 VY MẠNH HUÂN 18/12/2002 LẠNG SƠN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84.24.22212498